Gädda

Gäddfisket här i  Stockholms skärgård är ju som  de flesta känner till världsberömt  både vad det gäller storlek och  mängd.  Fisket efter gädda sträcker  sig från slutet av Augusti till slutet  av Juni året därpå. Är det  isfritt på havet vintertid, vilket det  för det mesta är, så kan det  vara väldigt bra gäddfiske då.  Normalfångst på en dags fiske är 20-60 stycken gäddor. Vi använder i  huvudsak spinnfiske som metod.

Personbästa : 77 gäddor på en dag och 17.3 kg  som störst.

Kundbästa: 3 fiskare, 180 gäddor på en dag

Metoder: Spinn

 

web_Gadda_01
web_Gadda_02
web_Gadda_03

© Ronny Andensfiske AB